Logoweb2a
bar1
bar1 Hem    bar1
bar1
ingarvardvaljonkopingslan

Din personliga vårdkontakt

Verksamhetsbeskrivning

Vårdcentralen Gislehälsan ingår i vårdval Region Jönköpings Län.

Vården hos oss bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Vårdcentralen Gislehälsan är lokaliserad mitt i centrala Gislaved på Regeringsgatan 20. Vi håller till i hemtrevliga fräscha lokaler.

Vår verksamhet drivs med hög kompetens med fokus på patienten och kontinuitet. Vi lägger tyngd på en god tillgänglighet, ett personligt bemötande, samt säker vård skräddarsydd efter patientens behov. Vi kombinerar vård med förebyggande insatser gällande din hälsa.

Vårdcentralen Gislehälsan erbjuder dig en bred kompetens som fasta läkare med specialistkompetens i allmänmedicin och specialistsjuksköterskor inom diabetes, astma och KOL. Vi har också kurator, arbetsterapeut och samarbetar med sjukgymnast och fotterapeut.

Vi bedriver kvalitativ vård och har Lex Maria ansvar- skyldighet att rapportera fel och brister i vår verksamhet till Socialstyrelsen. Vi arbetar under samma förutsättningar, regler samt taxor som landstingsägda vårdcentraler.

Vi följer relevant miljölagstiftning samt Region Jönköpings Läns miljökrav.

Välkommen till oss!

Dr. Moe Hadidi, Verksamhetschef

Hem Verksamhetsbeskrivning