En datoranvändare som besöker Gislehälsans landningssida på 1177

Lista dig hos oss direkt via 1177.se

Nu kan du lista dig hos oss direkt via 1177.se. Du loggar in i e-tjänsterna och använder e-legitimation.

En datoranvändare som besöker Gislehälsans landningssida på 1177

Med anledning av Covid-19

All kontakt med vår mottagning skall initialt ske via telefon eller e-tjänster och inte via oannonserat besök för att minska eventuell smittspridning.

För att komma i kontakt med oss, ring 010-244 29 49 eller besök våra e-tjänster.

Bilden visar en arm som precis ska vaccineras med covid spruta

Vaccination Covid-19

Vecka 16 påbörjar vi på Gislehälsan vaccination av Covid-19 för Fas 3. Du får  själv boka in dig för vaccination via 1177. Boka här >>

Fas 3
Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

  • Personer i åldern 50–64 år.
  • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.

Tack alla för ert tålamod – håll ut lite till, tillsammans tar vi oss igenom detta.

En läkare som utformar ett hjärta med sina händer

Nya öppettider

Fr.o.m den 11 november kommer Gislehälsan ha nya öppettider. Måndag-fredag mellan 07:30-17:00, och lördag-söndag mellan 08.00-15:00.

Med anledning av covid-19 (coronavirus) är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat. Vänligen ring 010-244 29 49  eller boka via våra e-tjänster.

En man med en reseväska i ett hotell

Vi erbjuder resevaccin

Oftast är vaccineringar rekommendationer, men i vissa fall kan det vara ett krav på vaccination mot olika sjukdomar för att över huvud taget få komma in i landet.

Vi erbjuder resevaccin till våra listade patienter. Du är välkommen att lista dig hos oss.