En sjuksköterska som pratar med en äldre patient

Inga vårdbehov är för små

Hos våra sjuksköterskor får du alltid ett professionellt bemötande av kunnig och välkomnande personal. Din trygghet är i centrum och inga vårdbehov är för små för att ha rätt till professionell vård och expertis.

En sjuksköterska som pratar med en äldre patient

Inga vårdbehov är för små

Hos våra sjuksköterskor får du alltid ett professionellt bemötande av kunnig och välkomnande personal. Din trygghet är i centrum och inga vårdbehov är för små för att ha rätt till professionell vård och expertis.

Sjuksköterska

Vid mindre akuta ärenden är det ofta lämpligt att träffa en sjuksköterska för att närmare undersöka ditt vårdbehov. Av din sjuksköterska kan du få enklare behandling. Om ditt tillstånd visar sig kräva ytterligare vård kommer du bli hänvisad till läkare, för behandling eller förskrivning av receptbelagt läkemedel.

Varmt välkommen att kontakta oss för frågor och vid bokning av sjuksköterskebesök!

Alla våra e-tjänster på 1177

Boka tid

Förnya recept

Uppföljning Covid-19

Förnya hjälpmedel

Av- och omboka tid

Synpunkter på vården

Vårdutbud