En arbetsterapeut som behandlar en yngre man

För en trygg återgång till vardagen

När du har behov av stöd för att kunna få vardagen att fungera, finns våra arbetsterapeuter här för att möta dig där du är i livet. Vi har alltid ett holistiskt synsätt på dig som människa och ser vilka dina styrkor är, samt var i livet du skulle må bra av anpassningar för att få vardagslivet att fungera friktionsfritt.

En arbetsterapeut som behandlar en yngre man

För en trygg återgång till vardagen

När du har behov av stöd för att kunna få vardagen att fungera, finns våra arbetsterapeuter här för att möta dig där du är i livet. Vi har alltid ett holistiskt synsätt på dig som människa och ser vilka dina styrkor är, samt var i livet du skulle må bra av anpassningar för att få vardagslivet att fungera friktionsfritt.

Arbetsterapeut

Anledningarna till att en person kommer i kontakt med en arbetsterapeut är nästan lika många som det finns människor. Alltifrån rehabilitering från svåra sjukdomar, till medfödda variationer eller skador i arbetet förekommer. Det viktiga är att du, med stöd av din arbetsterapeut hittar vägar som fungerar för dig, så att du din situation fungerar och är hållbar.

Om du behöver prata med en arbetsterapeut eller funderar på hur vi kan hjälpa dig, är du självklart välkommen att kontakta oss!

Alla våra e-tjänster på 1177

Boka tid

Förnya recept

Uppföljning Covid-19

Förnya hjälpmedel

Av- och omboka tid

Synpunkter på vården

Vårdutbud